ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: Κων. Κανάρη 9 Κολωνάκι,
Τηλ: 2103387050
Email:info@lysias–lawyers.gr
website:www.lysias–lawyers.gr