Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκηςhttp://www.dsth.gr
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνώνhttp://www.dsa.gr
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκηςhttp://www.protodikeio-thes.gr
Υπουργείο Δικαιοσύνης http://www.ministryofjustice.gr
Υπουργείο Εξωτερικώνhttp://www.mfa.gr
Εθνικό Τυπογραφείοhttp://www.et.gr
Ελληνικό Εθνικό Κτηματολόγιοhttp://www.ktimatologio.gr
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήραhttp://www.dpa.gr
Ευρωπαϊκή Ένωσηhttp://www.europa.eu
Δήμος Θεσσαλονίκης http://www.thessaloniki.gr
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίαςhttp://www.pkm.gov.gr