Μεταξύ των συνεργατών της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται:

Ασφαλιστικοί σύμβουλοι
Τεχνικοί σύμβουλοι
Ιατρικοί σύμβουλοι
Πραγματογνώμονες
Αναλυτές ατυχημάτων