Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1974. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του έτους 1998. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής της συμμετείχε ενεργά σε πλήθος εργασιών σε πολλούς τομείς του δικαίου.

Από τον Νοέμβριο του 1998 εντάχθηκε στην δικηγορική εταιρεία Θεσσαλονίκης «ΛΥΣΙΑΣ», αρχικά ως ασκούμενη δικηγόρος και ακολούθως, από τον Φεβρουάριο του 2002 ως εσωτερικός συνεργάτης δικηγόρος, εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ενώ εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να εργάζεται στην εν λόγω εταιρεία, έχοντας εξειδικευθεί στο Αστικό Δίκαιο – Ειδική Διαδικασία Ν. 733/77 (Τροχαίο Ατύχημα – Αστική και Ποινική Ευθύνη) και όντας ενεργό μέλος της “ΕΝΩΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΝΑΔΙΑΒΕ)”.

Κατά την περίοδο 2002-2003, κατόπιν της προσλήψεως της, ως εκπαιδεύτριας, στο Ινστιστούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Σίνδου, παρέδιδε μαθήματα Αστικού Δικαίου (Γενικές Αρχές, Ενοχικό, Εμπράγματο, Νομοθεσία Οδικής Κυκλοφορίας) και Εμπορικού Δικαίου στους σπουδαστές των τμημάτων ειδικότητας Ειδικού Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου και Εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και επαρκής γνώση της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας.

 

[πίσω στους δικηγόρους]